Project- en interimjuristen

Heeft u behoefte aan tijdelijke juridische expertise? Bijvoorbeeld als gevolg van drukte, een specifiek project of ter vervanging van een jurist bij ziekte of zwangerschapsverlof? Of als tussenoplossing wanneer een jurist in vaste dienst plotseling vertrekt en de vacature nog niet vervuld is. Wij kunnen dan als interimjurist worden ingezet om de tijdelijke drukte op juridisch gebied op te vangen.

Indien gewenst kunnen wij ook als projectjurist worden ingeschakeld voor de begeleiding van complexe projecten en ingrijpende veranderingsprocessen. Denk daarbij aan:

  • Fusie of overname
  • Reorganisatie
  • Herstructurering
  • (Implementatie van) nieuwe regelgeving (bijvoorbeeld privacy wetgeving).

Voordelen:

  • Direct de beschikking over zeer ervaren projectjuristen
  • Specifieke deskundigheid op een veelheid aan gebieden
  • Kennis van het reilen en zeilen van bedrijven “van binnenuit”
  • Lage overhead: u betaalt alleen voor gewerkte uren; als het project “even stilligt”, zijn er ook geen kosten
  • Scherpe interim tarieven
  • Maximale flexibiliteit: altijd direct opzegbaar.