Compliance

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de interne procedures en geldende wet- en regelgeving. In principe geldt dat alle ondernemingen en organisaties ‘compliant’ moet zijn; in de praktijk wordt hier met name aandacht aan besteed in organisaties in sectoren die onder een vorm van toezicht staan.

Wij adviseren bedrijven en instellingen die onderworpen zijn aan specifieke compliance risico’s. U kunt hierbij denken aan het voldoen aan de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties, mededingingsrechtelijke risico’s, Telecomwetgeving en Anti-Corruptie wetgeving (FCPA). Wij worden ook vaak ingeschakeld voor projecten op het gebied van de implementatie van privacy wetgeving.

Wij ondersteunen onze cliënten onder meer bij aanvragen tot vergunningverlening, het opzetten of beoordelen van de compliance-organisatie en het vertalen van wet- en regelgeving naar processen en procedures.